Naši "Starší bratři, jak se sami nazývají, nám, "Mladším bratrům" přinášejí poselství o vážné potřebě změny našeho přístupu nejen k přírodě, zdrojům,vvodě ale hlavně k nám samým.

O indiánech bylo napsáno mnohé, pečlivě studováno, probádáno. Každý z naší takzvané moderní "kultury" má jakousi mlhavou představu. I já měla ideu, o panenských horách, nedotčených jedovatým ostnem civilizace a... Co vlastně znamená být indiánem?Krom všeobecně vžitých klišé o drobných postavách zahalených bílým plátnem, peřím poletujícím v...

Dnes jsme na návštěvě indiánského pouštního kmene Wayu, cca půl hodinky cesty od města |Rioacha.
Tento indiánský kmen žije ve vyprahlé krajině v nejseverozápadnější části Kolumbie, na hranicích s Venezuelou.

Calixto Suarez je vyslanec kolumbijských indiánských kmenů, potomků pradávné civilizace Tayrona ze Sierra Nevady. Spolupracuje také s mamos ze sousedních kmenů Kogi i Wiva. Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých z jeho...

Nakoupili jsme vlnu na výrobu mochil - traičních tašek pro arhuacké ženy z vesnice Pueblo Bello. Mnoho z těchto žen jsou matky samoživitelky, buď o manžela přišly, nebo od nich odešel. Zároveň jsme koupí této vlny podpořili i indiány z hor, odkud tato vlna pochází. Ovce z hor mají i velmi kvalitní vlákno.