Speciální účet pro rodinu mama Manuela:

2301507103/2010

Kdo chcete přímo podpořit rodinu mama Manuela, která byla letos v ČR, použijte, prosíme tento účet.