INDIÁNŠTÍ STAŘEŠINOVÉ LUCÍA RAYMUNDO & JUAN LEÓN POTŘEBUJÍ NAŠI POMOC

22.05.2023

Tito mayští kněží, kteří dnes žijí v Mexiku, byli u nás v Čechách už dvakrát díky organizaci ALOPÉ ještě před covidem. Mohli jste je tak osobně poznat při nějaké ceremonii, přednášce, besedě nebo osobní konzultaci.

Celou dobu ale s námi udržují kontakt i na dálku a pracujeme společně on-line. Spoustě lidem pomohli a stále pomáhají překonávat těžké životní situace, předávají nám své znalosti, svá moudra, své kulturní dědictví. Učí nás žít v pokoře, vážit si všeho živého a všech bytostí na Zemi. Seznamují nás se svou Mayskou kulturou, s bylinami a posvátnými energiemi. Vedou nás k tomu poznávat lépe sami sebe, naslouchat své duši a léčit jí, léčit rodové linie a vnášet úctu a posvátnost do obyčejného každodenního života. Jejich skromnost, pokora a chuť i ochota pomáhat druhým je nezištná a čistá.

Nedávno je ale potkala velmi nemilá událost. V době, kdy nebyli doma, jim shořela polovina domu. Přišli tak o svůj oltář, o posvátné předměty, o veškerý materiál na jejich ofrendy, o všechny byliny, přišli o nábytek, o 4 šicí stroje, které jim sloužily k obživě, o elektroinstalace a o mnohé další. Tito indiáni quicheského původu žijí skromně a přijímají vše, co jim život přináší. Proto ani v této tíživé situaci neprosí. Snaží se s tím prostě vyrovnat, pochopit zprávu, kterou jim tato zkušenost měla přinést, a pokračovat dál na své cestě. V tomto případě ale musejí začít od znova. Musejí znovu vše zařídit, nakoupit, znovu vybudovat vše zničené. Není to pro ně lehká zkouška. Zasáhlo je to na nejcitlivějším místě.

Máte-li chuť pomoct a podpořit, můžete přispět jakoukoliv částkou na opravu a koupi nezbytného. Třeba na to, aby si mohli koupit znovu nábytek, nové šicí stroje a mohli dále šít tradiční oblečení, které prodávají, aby mohli znovu vybudovat svůj oltář a nakoupit materiál a byliny na jejich ceremonie a ofrendy, které jsou základním smyslem jejich života.

Pokud Nanu s Tatou chcete podpořit, můžete zaslat jakýkoli libovolný příspěvek na níže uvedené číslo účtu nadačního fondu JAGUAR PEOPLE , který byl přímo k tomuto účelu a pro tyto indiány zřízený. Jako VS uveďte prosím vaše tel. číslo, rádi se s vámi poté spojíme, aby vám mohli Nana s Tatou sami poděkovat.

Nadační fond JAGUAR PEOPLE

Číslo účtu : 2202544259/2010 IBAN: CZ92 2010 0000 0022 0254 4259

Za Nadační fond JAGUAR PEOPLE & Simona Mariel

velké upřímné díky s požehnáním, aby se vaše štědrost a laskavost několikrát znásobila a vrátila se vám zpět.