Naši skupinu spojuje jeden velký záměr: pomoci Matce Zemi a bytostem, které na ni žijí.

Tento záměr nás svedl všechny dohromady.

Jsme důkazem toho, že i když se spojí naprosto odlišní lidé, se společným záměrem dokáží velké věci.


Seznamte se: Team Jaguar People

Simona Mariel 

"...Mám úctu k indiánským domorodým kulturám, k jejich moudrosti, která sahá hluboko do historie. Dnes mám příležitost s některými z nich pobývat, pracovat a tlumočit jejich moudrost těm, kteří jsou ochotni naslouchat a kteří pochopili, že tito indiáni uchovávají bohatství a tajemství svých předků, které je klíčem k pochopení životních principů a smyslu života v úctě ke všemu stvoření na planetě Zemi…."

https://www.simona-mariel.cz/muj-pribeh/