"Z pověření prvních otců a původního zákona, nám, kmenům ze Sierry Nevady de Santa Marta, bylo nařízeno starat se o rovnováhu elementů, díky kterým vznikl život." 

Již od vzniku vesmíru byla Matka příroda považována za základní pilíř jejich komunit a indiánský lid se od ní nemůže oddělit. Indiánské myšlení se vždy rozvíjí v rámci této absolutní jednoty. Veškerý jejich pohyb je založen na rovnováze světa. Chápání světa vychází z hlubokého vztahu mezi člověkem a přírodou, přírodou a komunitou.

Proto vesmírnou rovnováhu udržují ze čtyř hlavních světových stran, přičemž každá z nich má devět elementů, stejně jako má sluneční systém devět planet nebo zemská atmosféra devět vrstev. Odtud se rodí jejich zákon, který praví, že pokud se některý ze základních elementů života naruší, vše se vychýlí z rovnováhy.

Oheň tak namísto toho, aby hřál, začne pálit. Voda namísto toho, aby pozvedla a probudila semínka rostlin, je potopí. Země nám nedá dobrou výživu a zdraví vzuch bude znečistěn."

Pokud se tyto zákony nedodržují, narůstá výskyt materiálních i spirituálních chorob.

Mezi původními elementy života lze dosáhnout rovnováhy, pokud však správně přerozdělíme to, co nám elementy dávají.

Proto přišli nabídnout alespoň spirituální kompenzaci v podobě pagamenta, rituálu pro Matku Zemi.