Kmen Kogi

Jsou etnická skupina jihoamerických indiánů, žijící v počtu asi 20.000 osob. Tento počet je ale pouze domnělý, neboť je takřka nemožné je spočítat. Žijí v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v západní Kolumbii. Dosud hovoří původním jazykem, který patří k nejtěžším jazykům na světě. Je naprosto odlišný od ostatních jazyků světa, Tito poslední přežívající potomci dávné Tayronské civilizace nás už po dobu čtyř století tiše pozorují ze  země skryté na vrcholcích kolumbijských hor. Nyní se obávají konce života na zemi a vyzývají nás, abychom je vyslechli.  Po čtyři staletí mohli přežít jedině tak, že se po celou dobu udržovali v izolaci. Po příchodu kolonizátorů se dlouho schovávali před "mladším bratrem" v horách, které byly  pro kolonisty těžce dosažitelné. Teď se však usnesli, že je čas předat "mladšímu bratrovi" poselství. Všimli si, že s jejich horami je něco v nepořádku, že srdce světa začíná churavět. Sněhová pokrývka z vrcholků hor mizí  a řeky už nejsou tak plné jako dřív. Jestliže jsou nemocné jejich hory, které se nazývají také"srdce Světa", pak to znamená, že celý svět je ohrožen. Bílý člověk se příliš vzdálil od podstaty svého bytí a ztratil duchovní nástroje, které mu umožňují přežít.

Staří bratři se považují za strážce života a rovnováhy na zemi. Vnímají svět jako jedinečnou celistvou živou bytost, o niž se musejí starat a kterou milují. Celý jejich způsob života je zasvěcen rozvoji ducha a myšlení, péči o faunu a flóru, jsou zkrátka duchovním ekologickým společenstvím, jehož chování je zcela podřízeno potřebám a zdraví planety.

V současné době si "starší bratři" všímají změn, které by mohly způsobit konec světa. Vědí, že my ho pomalu zabíjíme. Proto k nám promlouvají. Chtějí nás varovat a poučit. Dávno víme, že životní prostředí je katastrofálně poškozováno a že odpovědnost za to neseme my. Vyzývají nás: JE ČAS PROCITNOUT!

Doporučené filmy: Poselství ze Srdce světa a Aluna

Dále pak film  Objetí hada, jenž pojednává o indinánských kmenech z jižní Kolumbie, z oblasti  Putumayo. 

Zdroj textu: kniha od Alan Ereira Poselství ze srdce světa. Tuto knihu doporučujeme všem, kteří se chtějí dozvědět víc o myšlení Indiánů z kmene Kogi,