Příběh, na základě kterého vznikl náš nadační fond.

První setkání s komunitou indiánů Arhuacos proběhlo v srpnu 2017 v městěčku Pueblo Bello. Bydleli tenkrát, a někteří stále bydlí, v provizorních chatrčích na okrajích města. Jejich tradiční chýše byly doslova vybagrovány  jako ve filmu Avatar. Nestihli si vzít ani hrnce a byli nuceni dívat se, jak je jejich veškerý majetek ničen. Byli násilně vyhnáni z jejich domovů. Někteří nemají na fotkách ani tradiční oblečení, protože o něj přišli a látka na jeho výrobu je velmi drahá a pro mnohé nedostupná.

Ještě ten večer jsem přes Whatsapp a Facebook oslovila své přátelé a ti přes noc poslali celkem přes 44 tisíc. Za to jim patří obrovský dík.  Díky nim jsme mohli nakoupit potraviny a základní hygienické potřeby pro tyto lidi. Jediné, jak se o ně úřady a vláda postaraly bylo to, že po dlouhém vyjednávání jim dali pár desítek matrací, aby nemuseli spát na betonu. 

Jeden starý pán, který nepatřil k žádnému kmenu, pro ně vybojoval povolení dočasně přebývat ( jako sqvoteři) v části opuštěného domu. O ty, kteří měli štěstí, se postarali přátelé a ostatní členové komunity, kteří o svá obydlí nepřišli a sdíleli je s nimi. Přesto všechno si stále zachovali svou důstojnost. V části toho domu  přebývalo téměř sto lidí. Tento zážitek byl natolik silný, že jsem si uvědomila, že to nemohu takhle nechat. Proto přišel impuls založit nadační fond na podporu indiánských komunit v nouzi.

Na zahradě toho domu si vytvořili "provizorní" posvátné místo, k uctívání Matky Země, a mimo jiné nejstarší Mamo ( spirituální vůdce) této komunity se rozhodl požehnat našemu projektu (udělal pagamento), aby se nám dařilo a mohli jsme tak lépe přispět k pokračování tradičního života této komunity.

Dalším způsobem pomoci bylo, že jsem přímo od arhuackých žen pro své přátele koupila tradiční tašky, díky čemuž pak měly ženy a jejich rodiny několik týdnu co jíst.

Mochily (tradiční tašky) mají pro indiánské kmeny obrovský význam. Nejsou to jen obyčejné tašky, ale ženy do každého uzlíku mentálně zavazují různá poselství a myšlenky. Jsou symbolem kulturní identity. Každá taška má svůj význam, používají pradávné geometrické kosmologické symboly. Tyto ženy perfektně ovládají umění tkaní mochil. Tkají i za chůze, i za šera. Žena v bílém uprostřed této fotky, je velmi zručná a mochilu od ní má i papež František. Při jeho loňské návštěvě Kolumbie byla vybrána jako dárek pro něho právě mochila od ní.


Ženy z jedné arhuacké komunity nás překvapily videem, na kterém nám děkují za materiál na výrobu tradičních tašek, který jsme pro ně nakoupili. Na titulkách do češtiny pracujeme,

Provizorní kuchyně, ve které se vařilo téměř pro sto lidí. Nedělní oběd pro celou komunitu jsme uvařili díky mým přátelům a jejich finančním darům. 

Představování našeho záměru indiánům bez domova. Mnoho z nich na sobě nemá tradiční oblečení, protože o něj při incidentu v roce 2017 přišli a nemají peníze na nákup bílé bavlněné látky, ze které své oblečení šijí. Proto na sobě mají oblečení moderní civilizace.

O svůj domov přišlo i spoustu matek se svými dětmi. Přesto z nich byla cítit síla a odhodlání nepřestat žít svým tradičním způsobem života. Šijí speciální mochily, které si pak zavěsí za čelo a miminko v ní nosí,

Tato žena se jmenuje Patricia a při mé následující návštěvě Kolumbie jsem si již mohla pochovat její miminko.

Nákupní košíky plné potravin zakoupených pro vystěhovanou indiánskou komunitu v Pueblo Bello. Našim cílem je vykoupit pro komunity pozemky, ze kterých byly vyhnány, a docílit tak jejich nezávislosti. Na těchto pozemcích si mohou pěstovat manga, avokáda, obílí, mrkve, brambory a další potraviny.

Tvoření balíčků s potravinami a hygienickými potřebami pro jednotlivé rodiny. Je velmi mnoho rodin, které potřebují hmotnou podporu, protože přišly o pozemky, na kterých mnoho let žily a mohly hospodařit. Současná situace jim to ale nedovoluje, proto jsou nuceni si potraviny, které byly zvyklé si pěstovat, kupovat v obchodech.

Jakou radost může udělat obyčejné mýdlo. V těchto podmínkách je velmi těžké udržet si zdraví, proto je nákup hygienických potřeb jedním z našich cílů. Dalším z našich cílů je zřizovat hygienická zařízení jako jsou latríny, abychom zabránili šíření nemocí.

Předávání potravin indiánským rodinám 

Mnohé z indiánských komunit žijí v těžko přístupných oblastech, proto je nutné dopravit veškeré materiály a potraviny do vesnic na zádech nebo pomocí mul, které jsou pro ně ale velmi drahé. Muly vyžívají i mamové při cestě do hor na posvátná místa, za účelem dělání pagament (rituálů). Terén je mnohdy velmi nepříznivý, náročný nebezbečný, proto je mula dobrým pomocníkem, alespoň pro nošení nákladu. Muly, ale i třeba vlnu na mochily nebo rovnou ovci, pro indiány můžete koupit na našem e-shopu.

Sdílíme radost po předávání potravin indiánským rodinám. Naší zásadou je, pokud nejde o výkup mochil, nikdy jim nedávat peníze přímo do rukou. Mnohdy neznají jejich hodnotu a spousta z nich neumí počítat ani číst. Toho kolonisté bohužel často zneužívají a nechutně je šidí a obírají. Proto rovnou kupujeme věci a potraviny, které potřebují. Mamové nás nejvíce prosili, že po potravinách mají nedostatek krystalů křišťálu, který používají na pagamenta. Ty pro ně můžete mimojiné koupit na našem e-shopu.