Blanka Drescher

Architektka, která prosvých 5 dětí, chce konstruovat lepší svět. Přeji si, aby mé děti v budoucnu mohly kvalitně žít.

22let jsem žila a učila v Německu.

Má intuitce mne zavedla zpět do České Republiky.