Setkání ve jménu Země

Datum:  25.5. 10:00 - 20:00


Místo konání: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 - Hostivař


Příspěvek: 1 500 Kč při platbě převodem předem, 1 800 Kč na místě v hotovosti.


Setkání pořádáme ve spolupráci se spolkem Alopé.

Na místě bude možné zakoupit si mochily - tradiční tašky indiánů ze Sierra Nevady. Dále přispět jakoukoliv finanční částkou na nákup půdy a stavbu tradičních chýší v pohoří Sierra Nevada pro zachování možnosti tradičního způsobu života indiánských rodin.


V rámci Setkání Ve jménu Země nás Calixto provede tím, jak hluboce jeho kmen vnímá sepjetí se skutečným Řádem a zákony Přírody. 

Pokud nám to umožní počasí, vyrazíme v odpolední části do přírody. Zaposloucháme se do větru, zvuků přírody. Pochopíme, že rovnováha každého z nás je spjata také s ozvěnou vnějších elementů. Naučíme se vážit si toho, co je uvnitř i vně sebe sama. Prostřednictvím osobních cvičení si vyzkoušíme, jak harmonizovat své myšlení a přetvořit naši vnitřní energii skrze přírodu.

Program bude tlumočený do českého jazyka.

Harmonogram: Začátek v 10 hod. Konec je předpokládán ve 20 hodin.
Místo setkání: Setkání proběhne v Toulcově dvoře, Kubatova 32/1, Praha 10 - Hostivař.


Cena: 1 500 Kč při platbě převodem předem, 1 800 Kč na místě v hotovosti. Platba převodem musí být na našem účtu minimálně 3 dny před akcí. Poté již platí vyšší cena.
S sebou si vezměte: podsedák, karimatku nebo deku na sezení, pohodlné oblečení i na venkovní procházku, psací potřeby.

Calixto Suarez je vyslanec indiánského kmene Arhuaco. Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých z jeho kmene a zároveň poznává a studuje "moderní" svět, různé kultury a tradice.

Calixto hovoří přímo k srdcím lidí. Dokáže oslovit toho, kdo je skryt někde hluboko uvnitř. Toho, kdo je uvnitř a čeká na slova, která zaresonují s jeho duší, aby se mohl znovu spojit a vzpomenout si, na co jsme možná pro všechno to harampádí okolo a uvnitř nás v našich hlavách a srdcích dávno zapomněli. Na náš princip hodnot jako lidské bytosti. 

Přichází k nám z civilizace, kde lidé ještě nezapomněli, kdo jsou a co je jejich posláním a funkcí na tomto světě. Jsou ještě hluboce propojeni s přírodou. Svojí každodenní činností a tzv. "pagamentos" - uctívání matky Země a jejích darů, pomáhají udržovat rovnováhu a harmonii na této planetě i v univerzu. 

Všichni jsme součástí jednoho celku, a proto nejen konání, ale i naše myšlení ovlivňuje harmonii celku. Myšlení je konstruktivní životní energií, je-li vyrovnané, harmonizuje náš život, vnáší světlo do našich vztahů i naší podstaty. Pokud nepečujeme o své myšlení, neplníme svou funkci coby lidské bytosti, jelikož jsme výsledkem právě tohoto myšlení.

Akce má omezenou kapacitu počtu účastníků.
Tuto akcí pořádáme ve spolupráci se spolkem Alopé.