Přátelé, vkládám  zde akutní výzvu na podporu pro našeho kolumbijského spolupracovníka Oskara: Milí přátelé a příznivci moudrosti indiánů☀️, moc vás zdravím a zároveň prosím o sdílení zprávy ohledně Kolumbie🙏. Vyslanec Mamů Calixto Suarez měl letos v plánu přijet opět do Čech. ale vážně onemocněl, podrobil se lékařské péči a pomalu se zotavuje. Věříme, že bude v pořádku, jsme s ním stále ve spojení a budeme se ho snažit podpořit i skrze možné on-line setkání.Nyni ale naléhavě prosíme za našeho kolumbijského přítele Oscara Garcíu, který celý život indiánské kmeny pohoří Sierra Nevada podporoval a pomáhal jim. Pravděpodobně si na něj budete pamatovat i z našich on-line setkání, na kterých nám právě Oscar život indiánů vždy poutavě přiblížil. Možná s ním, a tím lépe, máte i osobní zkušenost. Laskavý Oscar, který nabízí vždy pomoc na dlani, doprovázel také indiány kmene Kogi a Arhuaco k nám do ČR. Bohužel je teď vážně nemocný a potřebuje akutní ošetření. Státní zdravotníctví mu nabízí pomoc až zrhuba za rok, což už může být na vše pozdě, zatímco přes soukromé zdravotnictví je možná operace do týdne.🙈. Oskarovi s uzdravováním pomáhá také Mamo Manuel, který byl několikrát v Čechách a pro jehož rodinu zajistil nadační fond Jaguar People 36 hektarový pozemek v Kolumbii.Touto cestou moc prosíme o pomoc pro Oscara, pro kterého je nyní soukromá péče finančně nedostupná🥹. Společnými silami můžeme podpořit život člověka, který si to velmi zaslouží, neboť celý svůj život pomáhal on proti utlačování našich "starších bratrů" - indiánů na severu Kolumbie🙌. Otázka života a smrti má v tomto případě cenu několika desítek tisíc korun, není to žádná závratná částka... 😊 Máte-li možnost přispět jakoukoliv byť i minimální, částkou, budeme vám velice vděčni.🙏 Nemůžete-li Oskarovi přispět na operaci finančně, pošlete mu prosím na dálku přání a vizi plného zdraví a dlouhého života pro něho - má teprve 15-ti letou dceru....🍀 Zde je číslo účtu, od kterého má Oscar jako spolupracovník NF Jaguar People v Kolumbii kartu a může s ní v nemocnici rovnou zákrok zaplatit.účet u FIO banky: 2301507103 / 2010FIOBCZPPXXXCZ30 2010 0000 0023 0150 7103Děkueme předem za vaši laskavost a podporu.❤️Simona Mariel a za NF JP Šárka Dominová.


Naše hlavní cíle

Zakoupení potřebných pozemků

Získávání finančních prostředků pro nákup půdy do vlastnictví indiánské komunity. Podpořit je ve výstavbě tradičních chýší, pěstování tradičních plodin a  v chovu domácích zvířat. Zřizovat ochranná pásma, kde indiáni mohou pokračovat v tradičním způsobu života bez obav z dalšího vysidlování. Tento krok je velmi důležitý pro nezávislost a  soběstačnost  indiánských kmenů.

Vzájemná prosperita

Nakupujeme tradiční tašky (mochily) za férovou cenu přímo od indiánských žen z kmenů Arhuaco, Kogi, Wiwa a Wayu. Podporujeme tak jejich nezávislost. V našem e-shopu si může tyto tašky koupit, nebo přispět na nákup ovčí vlny, bavlnovníku či rostliny fique, na přípravu vlákna pro výrobu tašek.

Sdílení moudrosti

Naším společným záměrem je propojit naše dva světy. Propojit se s těmito lidmi, kteří si uchovali svůj tradiční způsob života po tisíce let, sdílet jejich moudrost s naší prosperitou, kterou s nimi můžeme sdílet a přispět např. na nákup pozemků pro konkrétní indiánské rodiny. Oni znají ještě své kořeny, mají moudrost a znalosti, o které jsme my, Evropané ("mladší bratři", jak nás nazývají), téměř přišli.

Zajištění pitné a zdravé vody

Voda je zdrojem života.  Bohužel díky infekcím často způsobených domácími zvířaty je čistota vody v potocích a řekách, kterou indiáni používají k pití často velmi špatná.  Proto hledáme způsob, jak vodu čistit a zabránit tak šíření nemocí. Také mnoho osídlených území je již vyprahlých, Tam jsou potřeba dělat velmi hluboké studny. 

Plánujeme projekty na čištění pitné vody pomocí čističek na solární pohon a podporu výstavby studní.

  

Naše další cíle

Základní potřeby

Nákup jídla a hygienických potřeb pro indiány v největší nouzi, kteří přišli při násilném vysídlení v červenci 2017 o svojí půdu a žijí na okraji města Pueblo Bello ve velmi špatných hygienických podmínkách.

Podpora rodin

Podpora konkrétních rodin z kmene Arhuaco žijících nuzně v provizorních chatrčích na okraji města ve velmi nehostinných podmínkách. Potřebují nakoupit potraviny, které si už díky vysídlení nemohou sami pěstovat.

Obnovitelné zdroje potravy

Nákup semínek a sazenic pro pěstování vlastních plodin či domácích zvířat a tím i zvýšit jejich soběstačnosti a nezávislosti na kolonistech či na podpoře zvenčí.

Projekt Baterie a plastové odpady pryč ze Sierra Nevady

Mnozí z domorodců ani kolonistů netuší, jaký dopad na přírodu má odhozená baterie. Kolumbijci ani turisté téměř nepečují o životní prostředí. Je třeba tedy zajistit dostatečné vzdělání o nakládání s odpadem a pomocí dobrovolníků zajistit očistu této krajiny od odpadků. 

Udržení tradic a předávání moudrosti


Podpora školy pro indiánské děti z největší vesnice Arhuackého kmene v Nabusimake, kde se vyučuje v  jejich rodném jazyce. 

Tradiční oděvy a boty


Nákup bílých látek na výrobu jejich tradičního oděvu, který podporuje jejich patřičnost k indiánskému kmeni. Dále pak pořízení materiálu na výrobu tradičních sandálů. 

"JE ČAS PROCITNOUT!" 

PROČ?

Současná místní politická a ekonomická situace přežití těchto prastarých kmenů ohrožuje - hrozí, že jejich nadskutečné vědomosti a schopnosti z tohoto světa vymizí úplně. Svým každodenním životem, jednáním, hodnotami, které vyznávají a vztahem k přírodě, nastolují tito indiáni rovnováhu na Zemi. 

Příběh o tom, proč vznikl náš nadační fond.


A co teď ? Podpořte naše úsilí