INDIÁNSKÁ RODINA MAMA AWISENA Z KMENE KOGI =  22.- 25.9. DAJÁNA U KUTNÉ HORYCelodenní putování a oslava rovnodennosti

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

NAŠI PRŮVODCI: 

Mamo AWISEN, jeho žena Saga MAWEKEN 

a  Mamo RHUMAZI


KAM PUTUJEME?

Putování do přírody- za vodou, ke studánkám, za prameny, do jeskyň, do kopců, do hor, ke skalám, za stromy…

KDY a KDE?

sobota 23.9. 2023 - Kutnohorsko 

PROČ ?

Abychom uzdravovali Matku Zemi i sebe. 

"Všechno bylo v Aluně. Pak Aluna stvořila Matku Zemi v Java Golchuwan (v duchovním světě) a odtud je spojena se světem materiálním. V duchovním světě existují všechny planety, které jsou ve hmotě. A mezi těmi planetami je i Matka Země zvaná Java Senenulung."

CO S SEBOU?

 • adekvátní oblečení a obuv
 • jídlo a pítí
 • malé hudební nástroje 
 • dary pro indiány a Matku Zemi (mušličky, kamínky, peříčka, korálky, bílé i barevné bavlnky-provázky, vatu)

PŘÍSPĚVEK PRO INDIÁNY KOGI ZA JEJICH PRÁCI JE DOBROVOLNÝ (platí se na místě). 


Přihlásit se můžete na emailu: info@dajanapraha.cz

,


Třídenní víkendové setkání 

               Roztěž u Kutné Hory

NAŠI PRŮVODCI: Mamo AWISEN, jeho žena Saga MAWEKEN a Mamo RHUMAZI


KDY a KDE?

22.-24.9.2023     Zvukové lázně DAJANA, Roztěž u Kutné Hory web

Program se bude odehrávat podle toho co Mamo Awisen  nacítí.  Nabízí se celá řada témat na besedování  jako třeba porod, smrt, pěstování, historie, povídky a mýty, vztahy....

V pátek odpoledne se budeme věnovat muzicírování, společnému zpívání, a tanci a povídání o životě indiánů.

V sobotu bude putování krajinou za vodou a silovými místy a také oslavíme rovnodennost

V neděli budeme povídat o životě, bude možnost pokládat dotazy, tkaní mochil atd

Tkaní indiánských tašek (mochil) má pro indiány Kogi Wiwa velký spirituální význam a tak se těšte třeba i na tkaní, háčkování, pletení..  

 Organizační záležitosti:

 • Pátek 22.9. - příjezd a ubytování 16-18 hod., program od 18 hod. 
 • Sobota 23.9. - snídaně pro ubytované 8-9 hod, program od 9 hod. do večera
 • Neděle 24.9. - snídaně 8-9, program od 9 hod. do odpoledne
 • Pro ty, co mohou zůstat do pondělí 25.9., 18 - 21 hod - Samostatný společný hudební program (KOGI & DAJÁNA) cena 500 Kč, rezervace zde: info@dajanapraha.cz
 • Překlad do češtiny je po celou dobu zajištěn
 • dobrou obuv na sobotní putování po krajině, svačinu a dostatek pití

Příspěvek : 

4800 Kč s jídlem a ubytováním, 

 • spacák a polštářek s sebou
 • jídlo od sobotní snídaně do nedělního oběda

2800 Kč bez jídla a ubytování

                    


INDIÁNI KOGI WIWA SE VRACEJÍ

Srpen a září jsou indiáni v Čechách

Pro tyto indiánské kmeny z pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v Kolumbii je Matka příroda považována za základní pilíř jejich komunit. Indiánské myšlení se vždy rozvíjí v rámci této absolutní jednoty. Veškerý jejich pohyb je založen na rovnováze světa. Chápání světa vychází z hlubokého vztahu mezi člověkem a přírodou, přírodou a komunitou.

KDO JSOU NAŠI PŘÁTELÉ KOGI WIWA?

Mamo Awisen Kakamukua Nugue Tugue (původem ze Sinküjká) - moudrý muž, profesor, duchovní průvodce, léčitel, otec a dědeček

Saga Mawekün Senshina Ulaka (původem z Bunkuanguia) - moudrá žena, Tejedora- tkadlena indiánských tašek tzv. mochil, hudebnice, léčitelka, porodní bába. matka a babička

Mamo Rumazhi Kakamukua - moudrý muž, hudebník, léčitel

SLOVA MAMA AWISENA Z LÉTA 2022:

"My příští léto přijedeme znovu do Evropy. Chceme učit dál všechny sestry a bratry. Například naši hudbu, tkaní mochil, jak zasévat, jak léčit vodu, jak urovnávat myšlenky, jak léčit chronické nemoci, jak léčit přírodu a jak dodržovat zákony o původu. Lidé potřebují nejvíce vyléčit vztahy, partnerské vztahy. Vyléčit vodu lásky. U vás je voda hodně nemocná (řeky, jezera, prameny). Vaše vnitřní voda také. Chceme pokračovat v té práci kterou jsme u vás započali."

Na co se použijí peníze získané z příspěvků za jednotlivé akce nebo z prodeje indiánských tašek?

Svým příspěvkem za jednotlivé akce nebo nákupem indiánských tašek tzv. mochil, které budou na akcích k prodeji, podpoříte komunitu domorodých kmenů Kogi Wiwa a naplnění prastarého proroctví jejich předků - tedy záměr vybudovat v Kolumbii spirituální univerzitu moudrosti a vědění.

Prastaré proroctví předků

Mamos a Sagas indiánských kmenů ze Sierra Nevady v Kolumbii se scházejí, aby naplnili prastaré proroctví svých předků…

Toto proroctví vypovídá o posvátném místě, určeném jejich předky, kde mají Mamos vybudovat spirituální univerzitu. Budou zde vyučovat moudrost svých předků, ale zároveň přivítají i všechny moudré muže a ženy z různých částí světa, s kterými budou sdílet znalosti rovným dílem. Ponesou pak po celém světě poselství, moudrost a znalosti, které získali z této univerzity. Pomohou tak společně lidstvu uspořádat a léčit jejich myšlenky, tělo a energii.

Tato univerzita, kde se bude se vyučovat cesta Lamy (život) a Nenainekamy (pravdy), se bude jmenovat Kualama Ruamaluna Seranekun. Bude se jednat o velkou duchovní medicínu tohoto místa. Lidé by odtud měli odcházet uzdravení, s myšlenkami na mír a klid.

"Už nikdo neřekne ani si nebude myslet, že jeden národ je víc než druhý, nebo že muž je víc než žena. Všechno si bude rovné…" (Mamo Awisen, březen 2022)


Naše hlavní cíle

Zakoupení potřebných pozemků

Získávání finančních prostředků pro nákup půdy do vlastnictví indiánské komunity. Podpořit je ve výstavbě tradičních chýší, pěstování tradičních plodin a  v chovu domácích zvířat. Zřizovat ochranná pásma, kde indiáni mohou pokračovat v tradičním způsobu života bez obav z dalšího vysidlování. Tento krok je velmi důležitý pro nezávislost a  soběstačnost  indiánských kmenů.

Vzájemná prosperita

Nakupujeme tradiční tašky (mochily) za férovou cenu přímo od indiánských žen z kmenů Arhuaco, Kogi, Wiwa a Wayu. Podporujeme tak jejich nezávislost. V našem e-shopu si může tyto tašky koupit, nebo přispět na nákup ovčí vlny, bavlnovníku či rostliny fique, na přípravu vlákna pro výrobu tašek.

Sdílení moudrosti

Naším společným záměrem je propojit naše dva světy. Propojit se s těmito lidmi, kteří si uchovali svůj tradiční způsob života po tisíce let, sdílet jejich moudrost s naší prosperitou, kterou s nimi můžeme sdílet a přispět např. na nákup pozemků pro konkrétní indiánské rodiny. Oni znají ještě své kořeny, mají moudrost a znalosti, o které jsme my, Evropané ("mladší bratři", jak nás nazývají), téměř přišli.

Zajištění pitné a zdravé vody

Voda je zdrojem života.  Bohužel díky infekcím často způsobených domácími zvířaty je čistota vody v potocích a řekách, kterou indiáni používají k pití často velmi špatná.  Proto hledáme způsob, jak vodu čistit a zabránit tak šíření nemocí. Také mnoho osídlených území je již vyprahlých, Tam jsou potřeba dělat velmi hluboké studny. 

Plánujeme projekty na čištění pitné vody pomocí čističek na solární pohon a podporu výstavby studní.

  

Naše další cíle

Základní potřeby

Nákup jídla a hygienických potřeb pro indiány v největší nouzi, kteří přišli při násilném vysídlení v červenci 2017 o svojí půdu a žijí na okraji města Pueblo Bello ve velmi špatných hygienických podmínkách.

Podpora rodin

Podpora konkrétních rodin z kmene Arhuaco žijících nuzně v provizorních chatrčích na okraji města ve velmi nehostinných podmínkách. Potřebují nakoupit potraviny, které si už díky vysídlení nemohou sami pěstovat.

Obnovitelné zdroje potravy

Nákup semínek a sazenic pro pěstování vlastních plodin či domácích zvířat a tím i zvýšit jejich soběstačnosti a nezávislosti na kolonistech či na podpoře zvenčí.

Projekt Baterie a plastové odpady pryč ze Sierra Nevady

Mnozí z domorodců ani kolonistů netuší, jaký dopad na přírodu má odhozená baterie. Kolumbijci ani turisté téměř nepečují o životní prostředí. Je třeba tedy zajistit dostatečné vzdělání o nakládání s odpadem a pomocí dobrovolníků zajistit očistu této krajiny od odpadků. 

Udržení tradic a předávání moudrosti


Podpora školy pro indiánské děti z největší vesnice Arhuackého kmene v Nabusimake, kde se vyučuje v  jejich rodném jazyce. 

Tradiční oděvy a boty


Nákup bílých látek na výrobu jejich tradičního oděvu, který podporuje jejich patřičnost k indiánskému kmeni. Dále pak pořízení materiálu na výrobu tradičních sandálů. 

"JE ČAS PROCITNOUT!" 

PROČ?

Současná místní politická a ekonomická situace přežití těchto prastarých kmenů ohrožuje - hrozí, že jejich nadskutečné vědomosti a schopnosti z tohoto světa vymizí úplně. Svým každodenním životem, jednáním, hodnotami, které vyznávají a vztahem k přírodě, nastolují tito indiáni rovnováhu na Zemi. 

Příběh o tom, proč vznikl náš nadační fond.


A co teď ? Podpořte naše úsilí