Připravujeme shrnutí pobytu indiánské rodiny Kogi v ČR i s přehledem výdajů a výdělků.  Pokud vás Awisen kontaktuje a požádá o peníze, náš nadační fond s tím nemá již nic společného, neboť naše spolupráce byla ukončena. 


Naše hlavní cíle

Zakoupení potřebných pozemků

Získávání finančních prostředků pro nákup půdy do vlastnictví indiánské komunity. Podpořit je ve výstavbě tradičních chýší, pěstování tradičních plodin a  v chovu domácích zvířat. Zřizovat ochranná pásma, kde indiáni mohou pokračovat v tradičním způsobu života bez obav z dalšího vysidlování. Tento krok je velmi důležitý pro nezávislost a  soběstačnost  indiánských kmenů.

Vzájemná prosperita

Nakupujeme tradiční tašky (mochily) za férovou cenu přímo od indiánských žen z kmenů Arhuaco, Kogi, Wiwa a Wayu. Podporujeme tak jejich nezávislost. V našem e-shopu si může tyto tašky koupit, nebo přispět na nákup ovčí vlny, bavlnovníku či rostliny fique, na přípravu vlákna pro výrobu tašek.

Sdílení moudrosti

Naším společným záměrem je propojit naše dva světy. Propojit se s těmito lidmi, kteří si uchovali svůj tradiční způsob života po tisíce let, sdílet jejich moudrost s naší prosperitou, kterou s nimi můžeme sdílet a přispět např. na nákup pozemků pro konkrétní indiánské rodiny. Oni znají ještě své kořeny, mají moudrost a znalosti, o které jsme my, Evropané ("mladší bratři", jak nás nazývají), téměř přišli.

Zajištění pitné a zdravé vody

Voda je zdrojem života.  Bohužel díky infekcím často způsobených domácími zvířaty je čistota vody v potocích a řekách, kterou indiáni používají k pití často velmi špatná.  Proto hledáme způsob, jak vodu čistit a zabránit tak šíření nemocí. Také mnoho osídlených území je již vyprahlých, Tam jsou potřeba dělat velmi hluboké studny. 

Plánujeme projekty na čištění pitné vody pomocí čističek na solární pohon a podporu výstavby studní.

  

Naše další cíle

Základní potřeby

Nákup jídla a hygienických potřeb pro indiány v největší nouzi, kteří přišli při násilném vysídlení v červenci 2017 o svojí půdu a žijí na okraji města Pueblo Bello ve velmi špatných hygienických podmínkách.

Podpora rodin

Podpora konkrétních rodin z kmene Arhuaco žijících nuzně v provizorních chatrčích na okraji města ve velmi nehostinných podmínkách. Potřebují nakoupit potraviny, které si už díky vysídlení nemohou sami pěstovat.

Obnovitelné zdroje potravy

Nákup semínek a sazenic pro pěstování vlastních plodin či domácích zvířat a tím i zvýšit jejich soběstačnosti a nezávislosti na kolonistech či na podpoře zvenčí.

Projekt Baterie a plastové odpady pryč ze Sierra Nevady

Mnozí z domorodců ani kolonistů netuší, jaký dopad na přírodu má odhozená baterie. Kolumbijci ani turisté téměř nepečují o životní prostředí. Je třeba tedy zajistit dostatečné vzdělání o nakládání s odpadem a pomocí dobrovolníků zajistit očistu této krajiny od odpadků. 

Udržení tradic a předávání moudrosti


Podpora školy pro indiánské děti z největší vesnice Arhuackého kmene v Nabusimake, kde se vyučuje v  jejich rodném jazyce. 

Tradiční oděvy a boty


Nákup bílých látek na výrobu jejich tradičního oděvu, který podporuje jejich patřičnost k indiánskému kmeni. Dále pak pořízení materiálu na výrobu tradičních sandálů. 

"JE ČAS PROCITNOUT!" 

PROČ?

Současná místní politická a ekonomická situace přežití těchto prastarých kmenů ohrožuje - hrozí, že jejich nadskutečné vědomosti a schopnosti z tohoto světa vymizí úplně. Svým každodenním životem, jednáním, hodnotami, které vyznávají a vztahem k přírodě, nastolují tito indiáni rovnováhu na Zemi. 

Příběh o tom, proč vznikl náš nadační fond.


A co teď ? Podpořte naše úsilí