Monika Ta Ura Zítková

motto: "Život je pohyb" ¨

  • Zakladatelka Emočně transformačního tance Ta Ura Dance Heart Rhythm Dance
  • Spisovatelka Spirituální poezie - Vesmírná korespondence
  • Akredit​ace:​ L​ekt​or​ tance​, Terapeut psychické transformace/KoučPsychoterapeut  Emo​T​rance
  • Spoluzakladatelka KaMoArteRAPy

Já jsem Já

Ve své praxi hledám hranice mezi tělem a myslí

Improvizačnímu tanci, tedy transformačním vzestupům se věnuji od dětských let. Vedu řadou seminářů a tanečních workshopů se zaměřením na duševní existenci. Mé poznání v oblasti existence planety Země a vesmírných zákonitostí mě přivedla na cestu jasného záměru:"Návrat ke kořenům". Zde započala i má nová etapa cesty k zachování tradičního způsobu života - pozitivní mysl v učení těch, pro které jsme mladší bratři. Své získané poznatky a zkušenosti ráda předávám dál. Práce umělce v nezávislém umění ve mně vyvinula pochopení sebe sama v tomto světě. Od divadelního světa a různých variací mé životní cesty se snažím stát pevně nohama na zemi, avšak s lehkým duchem a nadhledem se vždy vybrat tou nejlepší možnou cestou. Ve své praxi hledám hranice mezi tělem a myslí.