Landštejn - pětidenní setkání s hlubokým učením s indiány Kogi 13.-17.9.

NAŠI PRŮVODCI:

 Mamo AWISEN, Saga MAWEKEN a Mamo RHUMAZI

SETKÁNÍ BUDOU PROBÍHAT JEN V MALÉM KRUHU (15-20 OSOB) , ABY PRÁCE MOHLA JÍT VÍCE DO HLOUBKY A BYLO DOST ČASU NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY. 

POZOR!!! U všech pětidenních pobytů je sraz už den předem ideálně do 18 hod, aby se následující den mohlo začít hned ráno.

CO SE BUDE DÍT?

Očistné techniky Aganguashi a Zhonagueshi. Je to prastarý obřad, posvátný a hluboký prostor pro léčení, duševní očistu, Je to čas, kdy nám Sé (univerzální vědění, zdroj všeho živého, otec a matka všeho) dává své světlo, svou sílu, svého pravého ducha a propojuje naše srdce, aby léčil nás i Matku Zemi Abu Senulᵾng.

Posvátný obřad Aganguashi a Zhonagues bude probíhat každý den dopoledne (cca 2 hod) na lačno (prosíme respektovat).

Obřad je velmi důležitý, protože se tím léčíme my i naše okolí. Budeme více soustředěnější, více v harmonii, více propojeni s Matkou Zemí, uzdravíme naši mysl, naše chování, naše vztahy. Najíme se vždy až po obřadu!.

Pětidenní seminář obsahuje 2 části:

1. Aganguashi neboli Alunazhiguashi (mentální očista, urovnání mysli, rozpomínání se - 3 dny)

2. Zhonagueshi neboli Zhalagueshi (odevzdávání - 2 dny)

Proč děláme Aganguashi?

Abychom odevzdali všechny negativní energie které jsme během života nasbírali. Aby naše obě vnitřní energie (ženská a mužská) byly v harmonii.

Co je Zhonagueshi?

Celý život využíváme dary matky přírody. Používáme vodu, oheň, bereme si obživu rostlinnou i živočišnou …. To vše je pro nás samozřejmost, využíváme a bereme si to, aniž bychom žádali o svolení a aniž bychom za to poděkovali.

Matka příroda nás krmí, šatí, dává nám světlo a vodu, která je zdrojem života, dává nám oheň, abychom si uvařili. Nikdy se o nás nepřestává starat. Ale jak se o ni postaráme my? A to nejen v tom hmotném světě, ale i v tom duchovním? My potřebujeme potravu a příroda nám ji dává. Příroda ale také potřebuje potravu od nás. A co my jí dáváme?

Po obřadech očisty odevzdávají mamové (spirituální mistři) kmene Kogi Wiwa přírodě dary a to materiální i nemateriální. Je to platba, splátka, vyrovnání, poděkování, uctění... Touto platbou vracíme přírodě to, co jí dlužíme. Dávají se dary energii pozitivní i té negativní. Každý element v přírodě obsahuje obě energie. V kosmogonii Kogi Wiwa není žádná pejorativní konotace slova "negativní". Je to energie nezbytná pro mnoho věcí: umět běhat, nahlas zpívat nebo odolávat obtížným situacím.

Během toto setkání se nesmí jist maso, provozovat sex, pít alkohol, konzumovat drogy. Měli bychom se snažit být laskaví, klidní, soustředění. Měli bychom se vyvarovat emocím jako je hněv, strach, smutek, žárlivost...

Odpoledne a večer bude čas na:

  • Dílny (hudba, tanec, tkaní mochil a šíti).
  • Osobní konzultace a masáže (nutné předem se přihlásit).
  • Oheň a sdílení v kruhu, otázky a odpovědi, debatování na různá témata
  • Vše co Mamos nacítí , vše co vznikne tady a teď...

Organizační záležitosti:

  • Překlad do češtiny je po celou dobu zajištěn.
  • Děti nevylučujeme, po dobu obřadů zajistíme hlídání.
  • Pozdní snídaně (po obřadu) a pozdní oběd bude zajištěn.
  • Ubytování ve vlastním stanu či karavanu.

Co s sebou?

Bílé oblečení a přírodniny (upřesníme přihlášeným).

Teplé oblečení a spacák

Cena 7.800 Kč obsahuje: jídlo 2x denně, místo za stan, překlady, program....