Pomáháme čistit Sierra Nevadu od baterií které otravují půdu a hlavně vodní zdroje

19.12.2018

Název projektu: Baterie Sierra Nevada de Santa Marta.

Odůvodnění projektu

Sierra Nevada de Santa Marta je horský masiv, který je oddělen od pohoří And, nacházející se na severu Kolumbie mezi departamenty Magdalena, Guajira a Cesar s okrsky Ciénaga, San Juan del Cesar, Fundación, Aracataca, Dibulla, Mingueo, Santa Marta, Riohacha a Valledupar. Sierra Nevada de Santa Marta se prudce zvedá od pobřeží Karibského moře a již ve vzdálenosti 42 kilometrů od pobřeží dosahuje výšky 5 775 metrů. Jeho přibližná rozloha je 17 000 km². Díky rozloze, výškovému rozpětí a poloze v tropickém pásu se zde nachází široká škála ekosystémů. To je důležité z hlediska biologického a hydrologického, jelikož tato oblast představuje hlavní zdroj vody na severním pobřeží Kolumbie. Na tomto území pramení přes 30 povodí, která zásobují vodou okolo jednoho a půl milionu obyvatel.

Tato oblast je kolébkou významné indiánské civilizace Tayrona, která zde v minulosti existovala. Dodnes žije kolem 70 000 potomků této kultury v kmenech Kogui, Arhuaco, Kankuamo, Wayu či Wiwa. Tyto kmeny používají baterie do přístrojů, například svítilen nebo rádií, protože nemají k dispozici elektřinu.

Kvůli obsahu toxických sloučenin může nesprávné zacházení s již vyčerpanými bateriemi způsobit poškození životního prostředí a ohrozit lidské zdraví. Baterie přeměňují chemickou energii, která vzniká reakcí jednotlivých komponentů, na energii elektrickou. Jednotlivé komponenty mohou obsahovat toxické látky, jako jsou rtuť, olovo, nikl a kadmium, tajé mohou obsahovat látky neškodné, jako například zinek, který je ve vyváženém množství i součástí lidského organismu.. Poté, co je stará baterie vyhozena, dochází postupně k její oxidaci, která má za následek rozklad jednotlivých složek, jako i organické hmoty, která je obaluje. To vede k poškození svrchního obalu a následnému uvolnění toxických složek do prostředí - jak do okolní půdy, tak i do povrchových a podzemních vod.

Toxické a kontaminující baterie. Jedná se o velmi nebezpečný materiál ohrožující zdraví a životní prostředí. Po jejich vyhození dochází postupem času k oxidaci jednotlivých složek, které znečišťují půdu, vodu i vzduch. Proto je tak důležité odnášet baterie na speciální místa určená k jejich sběru.

Například rtuť se při kontaktu s vodou přemění na tzv. methyl-rtuť, která může prostoupit placentou, nahromadit se a způsobit poškození mozku a tkání nenarozených dětí, které jsou zvlášť citlivé na tuto látku. Dítě může být vystaveno kontaktu s rtutí také prostřednictvím mateřského mléka. V tomto případě může dojít k vývojovým problémům dítěte, např. ke zpoždění v rozvoji chůze a řeči, mentální zaostalosti, problémům s koordinací, slepotě a křečím.

U dospělých jedinců dochází k neustálému kontaktu prostřednictvím kontaminovaných potravin, zejména ryb. To může vyvolat změnu osobnosti, ztrátu zraku, paměti a koordinace, hluchotu nebo problémy s ledvinami a plícemi. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) navíc považuje methyl-rtuť za rakovinotvornou složku.

Methyl-rtuť se hromadí v tkáních, přičemž nejnižší koncentrace methyl-rtuti je obsažena v tkáních malých ryb. Obsah rtuti může několikrát stoupnout postupem v potravním řetězci, což znamená, že větší živočišné druhy nebo starší jedinci mohou v sobě nahromadit vyšší hladinu rtuti. Na příklad orli a tuleni se živí rybami a tím zvyšují hladinu rtuti ve vlastním organismu. Vyšší hladina rtuti v těle zvířat způsobuje poškození nervového systému a ledvin a, stejně jako u lidí, může dojít k poškození plodu. Nedávné studie předkládají, že rtuť snižuje mikrobiologickou aktivitu, která je krajně důležitá pro půdní potravní řetězec

Koloběh rtuti v moři

1) Lidské aktivity, znečišťující prostředí, jako je nelegální těžba nebo průmyslové procesy, vypouštějí částečky rtuti do okolního prostředí.

2) Rtuť se dostává do moří srážkami a především znečištěnými řekami. Bakterie přetváří rtuť na methyl-rtuť.

3) Tento nově vytvořený jedovatý prvek s vysokou hustotou klesá na mořské dno, kde se přilepuje k planktonu, kterým se živí malé ryby.

4) Větší ryby se živí menšími rybami, čímž se postupně rtuť přenáší na další článek potravního řetězce.

5) Tuňák, který se jako jeden z druhů nachází na vrcholu potravního řetězce, je loven pro lidskou spotřebu. Tím dochází k přenosu škodlivých látek na lidi.


Obecný cíl

Upozornit na znečištění způsobené vyhozenými bateriemi v oblasti Sierra Nevada de Santa Marta.

Konkrétní cíle

  • Naučit indiánské komunity zachazet s již vyčerpanými bateriemi.

  • Sběr baterií v indiánských komunitách v oblasti Sierra Nevada de Santa Marta.

  • Dosáhnout správného zacházení se starými bateriemi v místech sběru v oblasti Santa Marta.

Očekávané výsledky

Indiánské komunity by měly pochopit, jakou škodu způsobuje nesprávné zacházení s již vypotřebovanými bateriemi. Měly by se naučit, jak se starých baterií zbavovat a odnášet je na určená místa sběru v oblasti Santa Marta.

Popis činností

  • Práce v terénu: vysvětlit indiánským komunitám jak se správně zbavit již vypotřebovaných baterií.

  • Stanovit sběrná místa a umístit nádoby určené ke sběru baterií.

  • Dopravit baterie do míst sběru v oblasti Santa Marta.

  • Používat vysílací stanice jako sdělovací prostředek ve španělštině i v domorodém indiánském jazyce.