LUTOPECNY u KROMĚŘÍŽE setkání o víkendu 25-27.8.

Třídenní víkendové setkání

Lutopecny u Kroměříže

NAŠI PRŮVODCI: Mamo AWISEN, jeho žena Saga MAWEKEN a Mamo RHUMAZI

KDY a KDE?

25.-27.8.2023 Vzdělávací a volnočasové centrum MOZAIKA , Lutopecny

Program se bude odehrávat podle toho co Mamo Awisen nacítí. Nabízí se celá řada témat na besedování jako třeba porod, smrt, pěstování, historie, povídky a mýty, vztahy....

Bude prostor na navrhovaná témata, společné zpívání, muzicírování, na tkaní indiánských tašek.... Výroba indiánských tašek (mochil) má pro indiány Kogi Wiwa velký spirituální význam a tak se těšte třeba i na tkaní, háčkování, pletení. Na setkání si budete moct indiánské tašky také zakoupit.

PÁTEK 25.8. od 16 hod, odpolední setkání,

Rozhovory s Kogi o jejich cestě, životě, poslání. Součástí setkání je muzikoterapie

Příspěvek : 400 Kč

SOBOTA 26.8. od 9 hod,, celodenní setkání (dopoledne i odpoledne)

Navrhované téma: Putování cyklem života od prenatálu až po smrt, jaké životní události oslavují indiáni KOGI WIWA rituálně

Příspěvek: 1500 Kč včetně oběda

NEDĚLE 27.8. od 9 hod, celodenní setkání (dopoledne i odpoledne)

Navrhované téma: Léčivé rituály pro Matku Zemi, očistné rituály pro místo, kde žijeme a bydlíme, fyzické a duševní léčení, urovnání mysli a mentální očista

cena: 1500 Kč včetně oběda

Možnost ubytování

  • Pokud budete chtít přespávat, nabízí se možnost ubytování ve vlastním stanu, nebo ve vlastní hamace, nebo na vlastní karimatce v jurtě vždy za 300 Kč/ os a noc včetně snídaně.

Organizační záležitosti:

  • Překlad do češtiny je po celou dobu zajištěn
  • Změna programu vyhrazena