České Budějovice - setkání s Kogi v Divadle u Kapličky 19.9.

Přednášky a besedování